K čemu je aplikace určená

Cílem aplikace je poskytnout majiteli aplikace ucelené, ale vždy pouze orientační informace před plánovanou operací, resp. k následnému období života s endoprotézou.

Aplikace nemá za cíl nahradit informované souhlasy, edukační pokyny a přímou komunikacis operatérem/pracovištěm, které nositeli aplikace operaci provede nebo provedlo.

Za operaci a pooperační průběh odpovídá totiž vždy operatér, resp. pracoviště, které operaci provede, a to včetně úplného informování pacienta.

Autoři aplikace prohlašují, že zpracovali texty obsažené v aplikaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností. 

Doporučení a postupy uvedené v textu aplikace „Moje endoprotéza“ vycházejí z letitých zkušeností a kontinuálního vzdělávání obou autorů a odrážejí se v nich také doporučené postupy Americké asociace ortopedických chirurgů (AAOS), evropských ortopedických společností a České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). Následující seznam citací je velmi zkrácený a v zásadě pouze orientační

Autoři aplikace

Autoři aplikace „Moje endoprotéza“ patří mezi přední odborníky v oblasti velkých kloubů v České republice. Na toto téma publikovali řadu článků, několik monografií a doporučených postupů. Jsou členy České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) a několika poradních skupin této společnosti. Dlouhodobě vedou ortopedická oddělení, která se řadí mezi největší v České republice počtem i spektrem ortopedických operací.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

MUDr. David Musil, Ph.D.

 

Zdroje informací k endoprotézám v jednotlivých lokalitách

TEP kyčle:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

https://ortopedickeoperace.cz/kycel/kycel-nahrada/

 

TEP kolena 

Koudela, K., jr., Koudela, K., st., Koudelová, J. a kol. Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu.  Praha: Axonite s.r.o., 2016. Medicinae peritus. ISBN 978-80-88046-06-6

https://ortopedickeoperace.cz/koleno/nahrada-kolena/

 

UNI kolena:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Koudela, K., jr., Koudela, K., st., Koudelová, J. a kol. Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu.  Praha: Axonite s.r.o., 2016. Medicinae peritus. ISBN 978-80-88046-06-6

https://ortopedickeoperace.cz/castecna-nahrada-kolena/

 

TEP ramena:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Pokorný, D., Sosna, A. a kol. Aloplastika ramenního kloubu. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7387-037-9

http://ortopedickeoperace.cz/rameno/ramena-nahrada/

 

TEP lokte:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

 

TEP hlezna:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

 

Revizní operace:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A. a kol. Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. Praha: Maxdorf s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7345-254-4

Musil, D., Gallo, J., Chrdle, A. a kol. Infekce v ortopedii. Praha: Maxdorf s.r.o., 2022. ISBN 978-80-7345-703-7

Vavřík, P., Landor, I., Gallo, J., Koudela, K. a kol. Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu. Praha: Maxdorf s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7345-602-3

 

Moje endoprotéza

K čemu je aplikace určená

Cílem aplikace je poskytnout majiteli aplikace ucelené, ale vždy pouze orientační informace před plánovanou operací, resp. k následnému období života s endoprotézou.

Aplikace nemá za cíl nahradit informované souhlasy, edukační pokyny a přímou komunikacis operatérem/pracovištěm, které nositeli aplikace operaci provede nebo provedlo.

Za operaci a pooperační průběh odpovídá totiž vždy operatér, resp. pracoviště, které operaci provede, a to včetně úplného informování pacienta.

Autoři aplikace prohlašují, že zpracovali texty obsažené v aplikaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností. 

Doporučení a postupy uvedené v textu aplikace „Moje endoprotéza“ vycházejí z letitých zkušeností a kontinuálního vzdělávání obou autorů a odrážejí se v nich také doporučené postupy Americké asociace ortopedických chirurgů (AAOS), evropských ortopedických společností a České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). Následující seznam citací je velmi zkrácený a v zásadě pouze orientační

Autoři aplikace

Autoři aplikace „Moje endoprotéza“ patří mezi přední odborníky v oblasti velkých kloubů v České republice. Na toto téma publikovali řadu článků, několik monografií a doporučených postupů. Jsou členy České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) a několika poradních skupin této společnosti. Dlouhodobě vedou ortopedická oddělení, která se řadí mezi největší v České republice počtem i spektrem ortopedických operací.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

MUDr. David Musil, Ph.D.

 

Zdroje informací k endoprotézám v jednotlivých lokalitách

TEP kyčle:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

https://ortopedickeoperace.cz/kycel/kycel-nahrada/

 

TEP kolena 

Koudela, K., jr., Koudela, K., st., Koudelová, J. a kol. Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu.  Praha: Axonite s.r.o., 2016. Medicinae peritus. ISBN 978-80-88046-06-6

https://ortopedickeoperace.cz/koleno/nahrada-kolena/

 

UNI kolena:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Koudela, K., jr., Koudela, K., st., Koudelová, J. a kol. Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu.  Praha: Axonite s.r.o., 2016. Medicinae peritus. ISBN 978-80-88046-06-6

https://ortopedickeoperace.cz/castecna-nahrada-kolena/

 

TEP ramena:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Pokorný, D., Sosna, A. a kol. Aloplastika ramenního kloubu. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7387-037-9

http://ortopedickeoperace.cz/rameno/ramena-nahrada/

 

TEP lokte:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

 

TEP hlezna:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

 

Revizní operace:

Dungl, P. a kol. Ortopedie: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4357-8

Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A. a kol. Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. Praha: Maxdorf s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7345-254-4

Musil, D., Gallo, J., Chrdle, A. a kol. Infekce v ortopedii. Praha: Maxdorf s.r.o., 2022. ISBN 978-80-7345-703-7

Vavřík, P., Landor, I., Gallo, J., Koudela, K. a kol. Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu. Praha: Maxdorf s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7345-602-3